Nguyễn Xuân Túc

Bs CK2 Da liễu – Giám đốc

Thầy thuốc Ưu tú

Tốt nghiệp năm 1981 Đại học Y Hà Nội.

Kiều Ngọc Đức

Bs CK1 Da liễu – Phó Giám đốc

Tốt nghiệp năm 1983 Đại học Y Hà Nội

Huỳnh Phúc Sơn

Bs CK1 Da liễu – Phó Giám đốc

Tốt nghiệp năm 1990 Đại học Y Thái Bình

Vũ Sỹ Linh

Bs CK1 Da liễu – Trưởng phòng chỉ đạo CK

Tốt nghiệp năm 1994 Đại học Y Thái Bình

Nguyễn Thái Dũng

Thạc sỹ bác sỹ Da liễu – Phó Trưởng phòng chỉ đạo CK

Tốt nghiệp năm 1996 Đại học Y Thái Bình

Nguyễn Hữu Liêm

Bs CK1 Da liễu

Tốt nghiệp năm 2000 Đại học Y Thái Bình

Nguyễn thị Mận

Bs Da liễu

Tốt nghiệp năm 1998 Đại học Y Hải Phòng 

Phan Ngọc Hoàng

 Bs CK1 Da liễu – Phó trưởng khoa khám bệnh

Tốt nghiệp năm 2009 trường Đại học Y Thái Bình

Quế thị Hạnh

Bs Da liễu

Tốt nghiệp năm 2008 trường Đại học Y Thái Bình

Lê thị Hiệp

Bs Da liễu

Tốt nghiệp năm 2011 Đại học Y Thái Bình

Nguyễn thị Thanh Hiền

Bs Da liễu

Tốt nghiệp năm 1999 Đại học Y Thái Bình