quy trinh kham benh

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

Bước 1: Người bệnh làm thủ tục tại buồng: Đăng ký khám bệnh và thu viện phí

Bước 2: Chờ để được khám bệnh

Bước 3: Vào bàn khám theo hướng dẫn của nhân viên y tại nơi đăng ký.

Bước 4:  

- Đối tượng khám bệnh có Bảo hiểm y tế:

+ Đối tượng khám bệnh là bệnh nhân có BHYT không có chỉ định xét nghiệm: Sau khi có đơn thuốc, đến nơi thanh toán BHYT để được thanh toán sau đó đến nơi cấp phát thuốc.

+ Đối tượng khám bệnh là bệnh nhân có BHYT có chỉ định xét nghiệm: Đến buồng xét nghiệm (Tầng 2) để được xét nghiệm, làm xét nghiệm xong đến nơi chờ khám bệnh theo hẹn thời gian trả lời kết quả của nhân viên xét nghiệm, tại đây sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn vào bàn khám, sau khi có đơn thuốc, đến nơi thanh toán BHYT để được thanh toán sau đó đến nơi cấp phát thuốc.

+ Đối tượng khám bệnh là bệnh nhân khám tự nguyện không có chỉ định xét nghiệm: Bệnh nhân cầm đơn đi mua thuốc.

+ Đối tượng khám bệnh là bệnh nhân khám tự nguyện có chỉ định xét nghiệm: Đến nơi đăng ký khám bệnh làm thủ tục nạp viện phí cầm hóa đơn và chỉ định xét nghiệm của bác sỹ khám bệnh đến buồng xét nghiệm (Tầng 2) để được xét nghiệm, làm xét nghiệm xong đến nơi chờ khám bệnh theo hẹn thời gian trả lời kết quả của nhân viên xét nghiệm, tại đây sẽ được Bs gọi vào khám. Khám xong cầm đơn đi mua thuốc.

Lưu ý:

Đối tượng thứ tự được ưu tiên vào khám bệnh trước:

1. Trẻ em thứ tự ưu tiên khám trước như sau:

Từ tháng tuổi thấp nhất đến 6 tuổi.

2. Người khuyết tật nặng.

3. Người cao tuổi thứ tự ưu tiên như sau:

Từ cao tuổi nhất đến tuổi 75.

4. Các đối tượng khám bệnh khác vào khám theo số thứ tự đã đăng ký.

Đối tượng khám BHYT:

Có giấy chuyển viện của bệnh viện huyện.

Trường hợp không có giấy giới thiệu: Phải có phiếu BHYT kèm theo Chứng minh thư hoặc các loại giấy tờ khác như: Hộ chiếu, Giấy phép lái xe, thẻ Đảng viên, thẻ sinh viên, thẻ học sinh dán ảnh và đóng dấu của nhà trường.

Tiền khám BHYT: Đối tượng có giấy chuyển viện của bệnh viện huyện thanh toán theo mức của thẻ quy định.

Đối tượng không có giấy chuyển viện của bệnh viện huyện: Đóng 30% kinh phí.