Ngày 25 tháng 9 tại Tp Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh viện Da liễu trung ương – Chương trình chống phong quốc gia – Tổ chức Hội nghị tăng nhanh tốc độ loại trừ bệnh phong.

PGS.TS Trần Hậu Khang – Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương – Chủ nhiệm Dự án phòng chống phong Quốc gia – Chủ trì Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Nguyễn thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị Da liễu của 21 tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa, vùng sông nước đi lại khó khăn chưa loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn Việt Nam và đại diện một số tỉnh miền Bắc, miền Trung đã loại trừ bệnh phong.

Hội nghị đã nghe báo cáo:

- Kết quả hoạt động phòng chống phong của Việt Nam 2006-2010 và chiến lược giai đoạn 2011-2015 của PGS.TS Trần Hậu Khang.

- Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tại 21 tỉnh chưa đạt tiêu chuẩn loại trừ phong của Ths Nguyễn thị Thanh Huyền

- Tham luận của Bệnh viện khu vực: Bệnh viện Da liễu Hồ Chí Minh, Bệnh viện Da liễu TW Quy Hòa.

- Tham luận của một số tỉnh có tỷ lệ lưu hành, tỷ lệ phát hiện bệnh phong cao chưa loại trừ phong và duy trì hoạt động chương trình phòng chống phong sau loại trừ.