Từ 13 – 20/10 BsCK2 Nguyễn Xuân Túc và BsCK1 Vũ Sỹ Linh tham gia cùng với Bệnh viện Da liễu TW kiểm tra chéo các hoạt động phòng chống và duy trì phòng chống bệnh phong từ năm  2010 – 6 tháng đầu năm 2013 các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Công tác kiểm tra được dựa trên thang điểm cụ thể, bao gồm đầy đủ các hoạt động như: Khám bệnh nhân phong xác định chẩn đoán và điều trị, công tác tuyền thông giáo dục y tế, công tác quản lý bệnh nhân; công tác ngăn ngừa, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong tàn tật; kiểm tra kiến thức cơ bản về bệnh phong của chuyên trách tuyến huyện và tuyến xã.

Qua kiểm tra các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên đều đạt loại xuất sắc.

Kt

 

Kt3

 

Kt2