TB TTP

Từ ngày 8 đến 10 tháng 9 Trung tâm Da liễu Thái Bình tổ chức kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo 4 tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại hai huyện Quỳnh Phụ và Kiến Xương

Mỗi huyện được bốc thăm chọn 10 xã để kiểm tra.

Thành phần kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện gồm có:

- Hội đồng kiểm tra tỉnh Thái Bình (theo quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình).

- Bệnh viện Da liễu Trung ương và 19 đơn vị tỉnh bạn

Kết quả kiểm tra hai huyện Quỳnh Phụ và Kiến Xương đều đạt loại xuất sắc.

Thai Binh 1

 

Thai Binh 2

 

Thai Binh