BT1Từ ngày 26/10 đến 29/10 theo Quyết định của Bộ Y tế Bệnh viện Da liễu Trung ương thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh phong tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận

PGS.TS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Da liễu TW – Chủ tịch Hội đồng kiểm tra tại tỉnh Bình Thuận.

PGS.TS Nguyễn Hữu Sáu – Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TW – Chủ tịch Hội đồng kiểm tra tại tỉnh Ninh Thuận.

Tại mỗi tỉnh đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 10 xã có bệnh nhân phong mới trong 3 năm gần thời điểm kiểm tra.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo 4 tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh của Việt Nam và công nhận tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận đều đạt loại xuất sắc.

BT2NT1

NT2