Từ ngày 8 đến 10/11 được sự ủy quyền của Bộ Y tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh phong tại tỉnh Cà Mau.

PGS.TS Trần Hậu Khang – Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong của Việt Nam và công nhận tỉnh Cà Mau đạt loại xuất sắc.