OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 28/10 đến ngày 31/10 theo Quyết định của Bộ Y tế Bệnh viện Da liễu Trung ương thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh phong tại hai tỉnh Kiên Giang và An Giang.

PGS.TS Trần Hậu Khang – Giám đốc Bệnh viện Da liễu TW – Chủ tịch Hội đồng kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang.

PGS.TS Nguyễn Hữu Sáu – Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TW – Chủ tịch Hội đồng kiểm tra tại tỉnh An Giang.

Tại mỗi tỉnh đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 10 xã có bệnh nhân phong mới trong 3 năm gần thời điểm kiểm tra.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra theo 4 tiêu chí loại trừ bệnh phong của Việt Nam và công nhận tỉnh Kiên Giang và An Giang đều đạt loại xuất sắc.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAGw

AG2 w

Tri Ton AG