Dao nguoc 1

Trong tháng 5/2014, Trung tâm chống Phong – Da liễu Nghệ An cùng với Trung tâm y tế thành phố Vinh tổ chức tập huấn về công tác phòng chống bệnh phong và quản lý các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục cho các đối tượng là cán bộ y tế trên địa bàn Thành phố Vinh.

Công tác chống phong là chương trình mục tiêu Quốc gia, Nghệ An đang phấn đấu từ nay đến năm 2020 hoàn thành 04 tiêu chuẩn của cấp huyện về loại trừ bệnh phong.

Bs Da

 

Tap huan

Tap huan 2